Gautas ES finansavimas UAB „Jūsų Flintas“ gaminių pristatymui užsienio rinkose

Sėkmingai leidybos srityje dirbanti UAB leidykla „Jūsų Flintas“ įgyvendina projektą „ UAB leidykla „Jūsų Flintas“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0223, kuris bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.Projektui skirtas finansavimas – 45.000,00 EUR.

Leidybos kompanija „Jūsų Flintas“ 20 metų sėkmingai dirba Lietuvos rinkoje ir prisideda prie jau antros skaitytojų kartos ugdymo. Lanksti, auganti įmonė nuolat ieško naujų galimybių ir plėtoja verslą. Projekto tikslas – didinti įmonės ir jos teikiamų paslaugų žinomumą tarptautinėse rinkose, dalyvaujant užsienio šalyse organizuojamose parodose, kas sudarys prielaidas eksporto pajamų didėjimui. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produktus (vaikiškas knygeles bei vaikiškus žurnalus), idėjas ir ieškant potencialių partnerių naujose eksporto rinkose bus pagrindinis instrumentas įgyvendinant eksporto plėtros planus, padidins įmonės pardavimų pajamas. Šiems tikslams pasiekti įmonė planuoja dalyvauti 9 tarptautinėse knygų parodose (Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Meksikoje, Kinijoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose).

Patirtis rodo, kad tik reguliarus dalyvavimas parodose leidžia išlaikyti ir plėsti pozicijas užsienyje. Sėkmingai įgyvendinus projektą padidės tarptautinis įmonės žinomumas, tai stiprins UAB „Jūsų Flintas“ konkurencinį pranašumą, tuo pačiu didins užsienio šalių pasitikėjimą ir kitomis Lietuvos įmonėmis, užsiimančiomis panašia veikla bei suteiks papildomų užsakymų spaudos pramonei. Todėl projektas reikšmingas tiek UAB „Jūsų Flintas“, tiek ir kitų Lietuvos pramonės įmonių konkurencingumo didėjimui. UAB „Jūsų Flintas“ išplės savo pardavimus į naujas užsienio rinkas, o nauji užsakymai sudarys sąlygas geriau išnaudoti turimus įmonės gamybinius pajėgumus, kurti naujas darbo vietas, didinti darbo našumą, o svarbiausia – kurti daugiau naujų, kokybiškų knygų vaikams.